Seminar : Một số kết quả về các siêu tô pô và lý thuyết đa thế vị – ngày 06/03/2022

Vào ngày 6/3/2022, Tổ Bộ môn Toán Giải tích và nhóm nghiên cứu Tô pô – Đại số và Lý thuyết đa thế vi đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề “Một số kết quả về các siêu tô pô và lý thuyết đa thế vị”

Các báo cáo tại seminar gồm có các báo cáo mời của PGS. TS. Nguyễn Thành Chung, ThS. Ông Văn Tuyên và báo cáo của nhóm nghiên cứu.

Báo cáo được tiến hành online trên hệ thống MS Team. Liên hệ đăng kí: TS. Hoàng Nhật Quy. Email: hnquy@ued.udn.vn

Kính mời quý thầy cô, các anh chị học viên, sinh viên quan tâm tham dự.


Một số hình ảnh về buổi Seminar

Share