Giới thiệu

Quá trình thành lập

Khoa Toán – Trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng được thành lập năm 2004, trên cơ sở tách Khoa Toán-Tin thành hai khoa: Khoa toán và Khoa tin học. Do đó, quá trình hình thành và phát triển của Khoa Toán được bắt đầu và kế thừa từ quá trình hình thành và phát triển của Khoa Toán-Tin.
Ngay sau khi Đại học Đà Nẵng ra đời, Khoa Toán-Tin được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ: (1) Tổ toán thuộc Khoa cơ bản – Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng; (2) Tổ toán thuộc Khoa tự nhiên và các giảng viên tin học tại Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng; (3) Một số giáo viên dạy Toán, Trường kỹ thuật  Nguyễn Văn Trỗi – Đà Nẵng.

Ngày đầu thành lập khoa, Ban chủ nhiệm khoa gồm PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến là Phó hiệu trưởng kiêm Chủ nhiệm khoa và CN. Thái Xuân Tiên và TS. Nguyễn Ngọc Châu là hai Phó chủ nhiệm khoa. Mặc dù, những thành viên của khoa đến từ những môi trường giảng dạy khác nhau nhưng đa số cán bộ giảng viên của khoa có thâm niên công tác khá, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn tốt đã đoàn kết cùng Ban chủ nhiệm khoa bắt tay ngay vào công việc, đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng và phát triển Khoa Toán-Tin. Từ những ngày đầu thành lập và ngay sau phiên họp đầu tiên, Khoa Toán-Tin đã tập trung xây dựng chương trình giảng dạy mới, phân công giảng dạy kịp thời để đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy trong trường và cho các trường thành viên trong  Đại học Đà Nẵng. Công tác biên soạn chương trình mới cho ngành đào tạo Sư phạm toán cũng được xúc tiến bên cạnh việc duy trì dạy học Toán đại cương cho Trường đại học Đại cương.
Cùng với quá trình phát triển của Trường Đại học Sư phạm, Khoa Toán-Tin không ngừng đi lên và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Vào thời điểm ban đầu, khoa chỉ giảng dạy toán và tin học cho các lớp chuyên ngành sư phạm thuộc bậc cao đẳng sư phạm, giảng dạy toán cho các khoa khác trong trường và cho các trường đại học, cao đẳng thành viên của Đại học Đà Nẵng. Chỉ một năm sau, năm 1996, Khoa Toán-Tin đã xây dựng xong chương trình và tuyển sinh lớp đại học Sư phạm Toán – Tin đầu tiên, mở ra thời kỳ phát triển mới, có tính chất bước ngoặt, trở thành một Khoa Toán-Tin thực sự, thuộc Trường đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng: vừa đào tạo chuyên ngành Cử nhân Sư phạm Toán-Tin, vừa làm nhiệm vụ giảng dạy toán cho các khoa khác trong trường và cho các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.
Trong thời gian năm năm đầu xây dựng, Khoa Toán-Tin đã định hình và tạo ra diện mạo phát triển cho mình, hoàn thành  nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng trong thời gian này, Ban chủ nhiệm khoa có sự thay đổi. Năm 1998, PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến thôi kiêm nhiệm Chủ nhiệm khoa, CN. Thái Xuân Tiên (đã mất cuối năm 1999) được bổ nhiệm thay thế và TS. Nguyễn Ngọc Châu và CN. Đào Thị Quang Hiển được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm khoa. Ban chủ nhiệm khoa thời kỳ này đã phát huy những thành tích của những năm đầu xây dựng, tiếp tục xây dựng Khoa Toán – Tin không ngừng phát triển. Để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng lớn, Khoa Toán-Tin đã nhận thêm nhiều các bộ trẻ, chú trọng đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy, và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới.
Trong chặng đường năm năm  tiếp (từ 2000 đến 2005), Khoa Toán-Tin tiếp tục giữ vững  sự ổn và có những bước phát triển mới. Ban chủ nhiệm khoa mới được bổ nhiệm, CN. Trần Duy Từ được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm khoa và CN. Đào Thị Quang Hiển cùng với ThS. Tần Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm khoa. Khoa Toán – Tin tiếp tục đà phát triển, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, ổn định và phát triển đội ngũ các bộ. Trong thời gian này, nhiều sinh viên được giữ lại trường và được bồi dưỡng để trở thành các cán bộ trẻ của khoa cũng như nhận thêm cán bộ từ bên ngoài. Đến năm 2004, Khoa Toán-Tin được tách ra thành hai khoa: Khoa Toán và Khoa Tin học.
Mười năm kế tiếp (từ 2005 đến 2015), Ban chủ nhiệm khoa  gồm TS. Lê Hoàng Trí  giữ chức Chủ nhiệm khoa và ba Phó chủ nhiệm khoa là TS. Nguyến Ngọc Châu, ThS. Nguyến Viết Đức và TS. Phan Đức Tuấn.  Khoa Toán tiếp tục ổn định và bước vào giai đoạn phát triển nhanh và mạnh hơn. Giai đoạn này, Khoa Toán để lại dấu ấn rõ nét nhất.  Khoa mở thêm các ngành đào tạo mới gồm Cử nhân Toán-Tin, Cử nhân Toán ứng dụng và đặc biệt có thêm ba chuyên ngành đào tạo cao học gồm Giải tích, Đại số và Phương pháp toán sơ cấp. Đến thời điểm hiện tại, giai đoạn này được xem là thời kỳ bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ tốt nhất trong suốt chặng đường hai mươi năm xây dựng và phất triển của Khoa Toán. Khoa Toán có một cán bộ bảo vệ thành công Luận án tiến sỹ ở nước ngoài, có bốn giảng viên bảo vệ thành công Luận án tiến sỹ trong nước, và nhiều các bộ giảng viên bảo vệ luận văn thạc sỹ với kết quả xuất sắc và giỏi. Khoa có ba cán bộ đã và đang học tập và nghiên cứu ở Mỹ và Đức, trong số cán bộ này nhiều cán bộ là cựu sinh viên của khoa.
Từ năm 2015, bắt đầu nhiệm kì 2015-2020, Ban chủ nhiệm khoa mới được thành lập, gồm TS. Phan Đức Tuấn  giữ chức Trưởng khoa, TS. Nguyễn Duy Thái Sơn, TS. Lê Hải Trung và TS. Phạm Quý Mười (bổ nhiệm từ 4/2016) giữ chức Phó trưởng khoa. Đến năm 2017, TS. Phạm Quý Mười  được điều động lên làm Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (từ 4/2017) và TS. Phan Đức Tuấn được điều động lên làm Trưởng Phòng Đào tạo (từ 8/2017), TS. Lương Quốc Tuyển được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa, tiếp tục nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bốn mươi lăm năm hình thành và phát triển Trường Đại học Sư phạm cùng với chặng đường hai mươi lăm năm xây dựng và phát triển của Khoa Toán, chúng ta tự hào về quảng đường đã đi qua với những thành tích đạt được đầy ý nghĩa. Khoa Toán – Trường đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng  đã đào tạo được 21 khóa Cử nhân Sư phạm  Toán – Tin, 20 khóa Cử nhân Toán-Tin và Toán ứng dụng và 36 khóa cao học với các chuyên ngành khác nhau. Khoa đã đào tạo được khoảng 5000 sinh viên tốt nghiệp hệ đại học và khoảng 500 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn cao học của mình. Bên cạnh đó, Khoa Toán cũng góp phần đào tạo hàng chục ngàn sinh viên hệ kỹ sư, cử nhân kinh tế tại các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Năm 2020 là năm bắt đầu nhiệm kì mới 2020-2024, Ban chủ nhiệm khoa mới được hình thành. TS. Phạm Quý Mười được điều động về giữ chức Trưởng khoa và TS. Lê Văn Dũng được bầu làm Phó trưởng khoa. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong suốt bốn mươi lăm năm qua, với năng lực và nhiệt huyết của Ban chủ nhiệm khoa mới cùng với đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đam mê nghiên cứu khoa học, chúng ta tin tưởng và hy vọng vào một thời kỳ phát triển mới của Khoa Toán, trở thành một trong những khoa mạnh nhất, quan trọng nhất của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, đưa Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thành trường sư phạm trọng điểm quốc gia!

Share