Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2022

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm đối với người dự tuyển là công dân Việt Nam như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022
STTMã sốCơ sở đào tạo/NgànhChỉ tiêu
DDSTrường Đại học Sư phạm90
19140114Quản lý giáo dục10
29140111Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn (Vật lý)10
39420101Sinh học10
49440114Hoá hữu cơ10
59480104Hệ thống thông tin10
69460104Đại số và lý thuyết số10
79229020Ngôn ngữ học10
89220121Văn học Việt Nam10
99229013Lịch sử Việt Nam10

Kế hoạch tuyển sinh
Đợt 1: tháng 4/2022
– Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/3/2022 (thứ Sáu);
– Xét tuyển: dự kiến ngày 01/4/2022 (thứ Sáu).
Đợt 2: tháng 6/2022
– Nhận hồ sơ: từ ngày 04/4/2022 (thứ Hai) đến hết ngày 16/5/2022 (thứ Hai);
– Xét tuyển: dự kiến ngày 10/6/2022 (thứ Sáu).
Đợt 3: tháng 8/2022
– Nhận hồ sơ: từ ngày 27/6/2022 (thứ Hai) đến hết ngày 29/7/2022 (thứ Sáu);
– Xét tuyển: dự kiến ngày 19/8/2022 (thứ Sáu).
Đợt 4: tháng 10/2022
– Nhận hồ sơ: từ ngày 05/9/2022 (thứ Hai) đến hết ngày 07/10/2022 (thứ Sáu);
– Xét tuyển: dự kiến ngày 28/10/2022 (thứ Sáu).
Đợt 5: tháng 12/2022
– Nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2022 (thứ Ba) đến hết ngày 30/11/2022 (thứ Hai);
– Xét tuyển: dự kiến ngày 16/12/2022 (thứ Sáu).

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022 tại đây
Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây

Share