Mẫu luận văn (bằng Latex)

Để hoàn thành luận văn bằng Latex trong hướng dẫn này bạn cần 2 phần mềm sau:

  • Miktex
  • TeXstudio

I. Phần mềm Miktex
Tải Miktex ở trang sau: http://miktex.org/download
II. Phần mềm Winedt
Để tải phần mềm Winedt bạn vào trang sau: https://www.texstudio.org/
IV. Mẫu luận văn
Tải về ở địa chỉ: Download
V. Mẫu trình chiếu báo cáo
Tải về ở địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/mq5jzlf63di0nfe/Bao_cao.zip?dl=0

Share