Giới thiệu các nhóm Nghiên cứu giảng dạy của khoa

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tạo môi trường sinh hoạt chuyên môn, hỗ trợ đào tạo sau đại học cũng như tăng cường trao đổi, hợp tác với các nhà khoa học ở các trường và viện nghiên cứu khác, hiện nay ở khoa đang duy trì 4 nhóm nghiên cứu giảng dạy sau đây:

 1. Nhóm Nghiên cứu Giải tích Đà Nẵng
  Website: http://math.ued.udn.vn/analysis
 2. Nhóm nghiên cứu Tô pô – Đại số và lí thuyết đa vị thế
  Website: http://math.ued.udn.vn/topodaiso
 3. Nhóm Nghiên cứu Đại số Đà Nẵng
  Website: http://math.ued.udn.vn/algebra
 4. Nhóm Nghiên cứu Lý thuyết xác suất – Thống kê và ứng dụng
  Website: http://math.ued.udn.vn/probstat
Share