Sau đại học

Các quy định đào tạo sau đại học

TT Tên văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ 1060/QĐ-ĐHSP 01/11/2016 Trường ĐHSP Tải về
2 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ 338/QĐ-ĐHSP 20/03/2019 Trường ĐHSP Tải về
3 Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 2250/ĐHĐN-ĐT 13/07/2017 Đại học Đà Nẵng Tải về
4 Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 07/2015/TT-BGDĐT 16/04/2015 Bộ Giáo dục & Đào tạo Tải về
5 Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 09/2017/TT-BGDĐT 14/04/2017 Bộ Giáo dục & Đào tạo Tải về
6 Hướng dẫn thực hiện quy trình liên kết đào tạo 1480/ĐHĐN-ĐT 28/04/2017 Đại học Đà Nẵng Tải về
7 Quyết định về việc ban hành quy định xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng 3027/QĐ-ĐHĐN 16/06/2015 Đại học Đà Nẵng Tải về

Quy định hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

Mau_10_DTThS_HinhthucLV

Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên

Học viên tải tại đây.

File mẫu Latex: https://math.ued.udn.vn/luan-van-mau-bang-latex/

Hồ sơ sau bảo vệ của học viên cao học

Ho so sau bao ve cua hoc vien

Mẫu báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án của NCS

Tải mẫu báo cáo tại đây.

Hồ sơ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

Tải file tại đây.

Biểu mẫu quy trình quản lý đào tạo sau đại học (Đào tạo thạc sĩ):

 1. Don-xin-hoc-bo-sung (1)
 2. Biểu mẫu bảng điểm tổng hợp
 3. Biểu mẫu đơn của học viên
 4. Biểu mẫu giảng dạy dành cho giảng viên
 5. Biểu mẫu giao đề tài
 6. Biểu mẫu hồ sơ bảo vệ đề cương
 7. Biểu mẫu hồ sơ thanh toán
 8. Biểu mẫu kế hoạch đào tạo
 9. Biểu mẫu lịch học, lịch thi, báo cáo
 10. Biểu mẫu phiếu lấy ý kiến
 11. Biểu mẫu tổ chức nhập học, khai giảng
 12. Biểu mẫu triệu tập học viên,
 13. Giay moi thinh giang

Quy trình quản lý đào tạo thạc sĩ

quy-trinh-quan-ly-dao-tao

Share