Thông tin liên hệ

 • Khoa Toán – ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
 • Văn phòng: B1 – 102
 • Phòng Trưởng Khoa: B1 – 101
 • Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236 3841323 (số máy lẻ 118)
 • Website: https://math.ued.udn.vn
 • Facebook: https://www.facebook.com/groups/mathudn
 • Ban chủ nhiệm khoa:
  – Trưởng Khoa: TS. Phạm Quý Mười. Email: pqmuoi@ued.udn.vn
  – Phó khoa: TS. Lê Văn Dũng. Email: lvdung@ued.udn.vn
  – Phó khoa: TS. Chử Văn Tiệp. Email: cvtiep@ued.udn.vn
 • Giáo vụ khoa
  * Cô Đào Thị Thanh Thanh
  * Email: dttthanh@ued.udn.vn
  * Tel: 0905368588

Share