Mục tiêu và chuẩn đầu ra – Khoá 2021

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt):Sư phạm Toán học
2. Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh):Mathematics Teacher Education
3. Trình độ đào tạo:Đại học
4. Mã ngành đào tạo:7140209
5. Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo Quy định hiện hành
6. Thời gian đào tạo:04năm (08 học kỳ)
7. Loại hình đào tạo:Chính quy
8. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu:130 tín chỉ
9. Khoa quản lý:Khoa toán
10. Ngôn ngữ:Tiếng Việt
11. Website:https://math.ued.udn.vn/
12. Thang điểm:Thang điểm 4
13. Điều kiện tốt nghiệp:Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: – Phải tích lũy tối thiểu 130 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc – Đạt chuẩn đầu ra Tin học – Đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ
14. Văn bằng tốt nghiệp:Bằng Cử nhân
15. Vị trí việc làm:– Giáo viên toán bậc THPT/THCS – Chuyên viên toán tại các Phòng/Sở Giáo dục và Đào tạo – Giảng viên toán tại các trường Đại học/Cao đẳng – Nghiên cứu viên tại các viện/trung tâm nghiên cứu/ứng dụng toán học – Chuyên viên tạicác đơn vị có chức năng phân tích và xử lý số liệu
16. Khả năng nâng cao trình độ:– Có thể học tiếp bậc cao học ở tất cả các chuyên ngành về toán – Có thể học tiếp bậc cao học với các chuyên ngành gần như: Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu,…
17. Chương trình đào tạo đối sánh:Sư phạm toán, ĐH SP – đại học Thái Nguyên; Sư phạm toán, University of Wollongong Australia
18. Thời điểm cập nhật bản chương trình đào tạo:31/07/2021
I. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Program Objectives: POs)

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Sư phạm toán học có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học để dạy học, làm việc, quản lý trong các lĩnh vực liên quan đến toán học tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng toán học trong và ngoài nước; có khả năng khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; có phẩm chất, đạo đức nhà giáo.

2. Mục tiêu cụ thể

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đào tạo người học tốt chương trình đào tạo ngành Sư phạm toán học:

  • PO1: Có kiến thức nền tảng về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học giáo dục và kiến thức chuyên sâu về toán, phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp và học tập suốt đời.
  • PO2: Có năng lực tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực toán học.
  • PO3: Có kĩ năng mềm, tư duy sáng tạo, khả năng truyền cảm hứng và thích ứng với môi trường làm việc thay đổi.
  • PO4: Có phẩm chất, đạo đức nhà giáo; ý thức phục vụ cộng đồng và tinh thần khởi nghiệp.
II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes: PLOs)

Người học khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm toán của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng có khả năng:

PLO1. Vận dụng kiến thức khoa học chính trị và pháp luật, khoa học giáo dục và toán học vào hoạt động `giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng toán học.

PLO2. Tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

PLO3. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng toán học.

PLO4. Xây dựng môi trường giáo dục tích cực.

PLO5. Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực toán học.

PLO6. Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp.

PLO7. Phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

PLO8. Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với phẩm chất, đạo đức nhà giáo; tham gia phục vụ cộng đồng và hình thành ý tưởng khởi nghiệp.

Share