Seminar bộ môn Toán ứng dụng – 8/4/2023

  1. Chủ đề: Một số vấn đề trong Toán ứng dụng
  2. Mục đích: Chia sẻ, giới thiệu những kết quả nghiên cứu về lĩnh vực Toán ứng dụng cũng như kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực này
  3. Thời gian dự kiến tổ chức: 8h30, ngày 08/04/2023
  4. Địa điểm: B3 – 404
  5. Cán bộ báo cáo: TS. Trần Văn Sự, ThS. Nguyễn Thị Hải Yến, TS. Nguyễn Hoàng Thành
  6. Nội dung seminar:

Mời quý thầy cô, các bạn học viên và sinh viên quan tâm đến tham dự.

Share