Seminar bộ môn giải tích – 09/04/2023

Chủ đề báo cáo: Một số kết quả nghiên cứu mới liên quan tới các siêu không, không gian L_p và lớp các hàm không lồi.

Người chủ trì: TS. Hoàng Nhật Quy
Thời gian bắt đầu: 14h ngày 9/4/2023
Địa điểm: Phòng 101 nhà A1

Nội dung:

  • ThS. Ông Văn Tuyên: Tính chất metric suy rộng trên các siêu không gian Vietoris và Pixley-Roy
  • TS. Trần Văn Sự: The first – and second – order weak subdifferentials for nonconvex functions and their applications
  • TS. Nguyễn Hoàng Thành: Tính chất chấp nhận được của một số tập lồi trong L_p (0<p<1)
  • TS. Nguyễn Thị Thùy Dương: Một số kết quả trên các siêu mặt trong không gian C^4

Trân trọng kính mới quý thầy cô, các bạn học viên và sinh viên quan tâm tham dự.

Share