Seminar Bộ môn Toán ứng dụng – ngày 14/5/2022

Thời gian: 9h30, ngày 14/05/2022
Địa điểm: Online, MS Team
Các báo cáo:
– TS. Tôn Thất Tú: Một vài vấn đề về phân phối Poisson
– ThS Bùi Tuấn Khang: Mở rộng biến đổi Fourier
– ThS Nguyễn Thị Hải Yến: Đạo hàm có hướng và vector gradient
Thông tin đăng kí: TS. Tôn Thất Tú, Email: tttu@ued.udn.vn

Share