Nhóm nghiên cứu Đại số – Đại học Đà Nẵng

NHÂN SỰ

 1. PGS. TS. Trương Công Quỳnh (Trưởng nhóm)
 2. Ths. Nguyễn Viết Đức
 3. TS. Phan Thế Hải
 4. TS. Đinh Đức Tài
 5. TS. Trần Hoài Ngọc Nhân
 6. Ths. Nguyễn Thị Diễm Chi
 7. Ths. Nguyễn Thị Thu Hà

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Xác định, xây dựng, và phát triển các bài toán mũi nhọn, tiên tiến, sáng tạo, tiên phong, và mới nhất trong Đại số, và ứng dụng trong khoa học, kỹ thuật, bao gồm khoa học vật liệu, khoa học máy tính, để làm nổi bật các lĩnh vực mới nổi trong Đại số bắt nguồn từ các ứng dụng, và để phát triển các ứng dụng mới của Đại số.
 • Nhóm tập trung vào nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy tăng chất lượng và số lượng các công trình nghiên cứu về Đại số trên tạp chí quốc tế ISI, trong đó chất lượng sẽ được đặt lên hàng đầu.
 • Năng động tìm kiếm và ký kết các đề tài, dự án ở  trong và ngoài nước.
 • Thiết lập, xây dựng các mối liên kết, và phát triển hợp tác nghiên cứu với các cá nhân và tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.
 • Phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu và nâng cao năng lực nghiên cứu về Đại số của cán bộ, giảng viên trong Khoa, tăng số lượng các nhà nữ Toán học.
 • Tổ chức đều đặn các buổi seminars Đại số  hàng tuần và thu hút nhiều sinh viên tham gia.
 • Thiết lập, giữ vững, và nâng cao vai trò, vị trí của nhóm như là một tài sản về mảng Đại số của Đà Nẵng, miền Trung Tây Nguyên, và của cả nước trong việc nghiên cứu khoa học ở giao diện rộng giữa Toán học, Đại số, Khoa học máy tính và Kỹ thuật.
 • Nhóm Đại số sẽ góp phần nâng cao uy tín và chất lượng nghiên cứu của Đại học Sư phạm nói riêng và Đại học Đà Nẵng nói chung; góp phần thực hiện đúng định hướng phát triển đại học nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng.

CÁC BÀI BÁO TIÊU BIỂU

 1. M. T. Kosan, T. C. Quynh and Y. Talebi, On a Generalization of Lifting Modules Relative to a Torsion Theory, Taiwanese journal of mathematics, 17(1), 239-257, 2013
 2. Truong Cong Quynh, M. Tamer Kosan, On ADS modules and rings, Communications in Algebra, 42(8), (2014), 3541-3551.
 3. Truong Cong Quynh and M. Tamer Kosan, On the substructures \Delta and \nabla , Rocky Mountain Journal of Mathematics, Vol. 45 (2),661-674, 2015
 4. T. C. Quynh and M. T. Kosan, On Automorphism-invariant Modules, Journal of Algebra and its Application, 5 (2015), 1550074 (11 pp)
 5. M. Tamer Kosan, Truong Cong Quynh and Ashish K. Srivastava, Rings with each right ideal automorphism-invariant, Journal of Pure and Applied Algebra, 220(4), 2016, 1525-1537
 6. M. Tamer Kosan, Nguyen Thi Thu Ha and Truong Cong Quynh, Rings for which every cyclic module is dual automorphism-invariant, Journal of Algebra and its Application, Vol. 15, No. 5 (2016) 1650078 (11 pages)
 7. Pedro A. Guil Asensio, Truong Cong Quynh, Ashish K. Srivastava , Additive unit structure of endomorphism rings and invariance of modules, Bulletin of Math. Sciences, 7(2)(2017), 229-246
 8. A. N. Abyzov, T. C. Quynh and T.N.H. Nhan On classes of C3 and D3 modules, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 47 (2) (2018), 317 -329
 9. A. N. Abyzov, Truong Cong Quynh and Dinh Duc Tai , Dual automorphism-invariant modules over perfect rings, Siberian Mathematical Journal , 58(5)(2017), 743-751
 10. Tsiu-Kwen Lee, Jheng-Huei Lin, Truong Cong Quynh, Triplet invariance and parallel sums, Bulletin of the Australian Mathematical Society, 104 (2021), 118–126
Share