Seminar “Luật số lớn và bài toán ước lượng mô hình hồi quy phi tham số”

Tổ bộ môn Toán ứng dụng tổ chức seminar “Luật số lớn và bài toán ước lượng mô hình hồi quy phi tham số”.
* Thời gian: 15h30, ngày 29/8/2022
* Địa điểm: Phòng B3-103

Các báo cáo tại seminar:
– “Về luật số lớn“, GS. TS. Nguyễn Văn Quảng, ĐH Vinh
– “Ước lượng mô hình hồi quy phi tham số“, PGS. TS. Lê Văn Dũng, ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Share