Điều chỉnh kế hoạch học kỳ 2 – Năm học 2019-2020

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát và ổn định, nhà trường thông báo kế hoạch điều chỉnh cho học kỳ 2 năm học 2019-2020 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến:
– Các học phần học online tiếp
– Các học phần học trực tiếp trên lớp
– Vấn đề phục hồi, rút tín chỉ
– Thời gian thi cử và đánh giá khác
Đây là những thông tin quan trọng, sinh viên cần tìm hiểu kỹ. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Share