Đào tạo tiến sĩ: chuyên ngành Đại số & Lý thuyết số

Đào tạo đội ngũ tiến sĩ chuyên ngành Đại số và lí thuyết số đủ năng lực và trình độ quốc tế để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành “Đại số và lí thuyết số” có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc đại học và cao học.

Danh sách cán bộ hướng dẫn luận án tiến sĩ  chuyên ngành “Đại số và lí thuyết số” của Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng:

  1. PGS.TS. Trương Công Quỳnh
  2. TS. Nguyễn Ngọc Châu
  3. TS. Trần Nam Sinh
  4. TS. Nguyễn Đại Dương
  5. PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú (Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng)
Share