Ban hành quyết định CTĐT trình độ tiến sĩ ngành Toán học

Ngày 3/8/2023 Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng đã ban hành quyết định CTĐT trình độ tiến sĩ ngành Toán học. Đây là cơ hội cho các bạn học viên và sinh viên quan tâm học tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng như khả năng nghiên cứu khoa học của bản thân.

Xem Quyết định.

Share