Thông báo: Lịch ôn thi Cao học K39

Khoa Toán thông báo kế hoạch ôn thi Cao học khóa 39 cụ thể như sau:

  • Môn Giải tích: Ngày chủ nhật 14/7/2019
  • Môn Đại số: Sáng thứ 4 (10/7/2019) và chiều thứ 5 (11/7/2019)
  • Môn Tiếng anh: Học viên chủ động liên hệ P. Đào tạo để biết lịch ôn cụ thể