Đào tạo Thạc sĩChương trình đào tạo thạc sĩ của khoa Toán có 3 mã ngành sau:
1. Phương pháp Toán sơ cấp
2. Giải tích
3. Đại số & Lý thuyết số
Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo gồm có:
– 14 giảng viên cơ hữu gồm 1 PGS.TSKH, 1 PGS.TS và 12 tiến sĩ
– 3 giảng viên thỉnh giảng gồm 1 GS.TSKH, 1PGS.TS và 1 tiến sĩ.