Tân sinh viên khóa 2016 nhập học

Sinh viên khóa 2016 nhập học từ 16-19/8/2016.

I. Danh sách trúng tuyển ngành Sư phạm Toán

STT SBD Họ và tên Ngày sinh GT ĐTƯT KVƯT NGÀNH TT ĐIỂM XT
1 DDK000237 Huỳnh Vũ Ngọc Ánh 01/05/1997 Nữ 2NT DDS_D140209 24
2 DND000587 Nguyễn Thị Ngọc Bửu 14/07/1998 Nữ 3 DDS_D140209 23.75
3 DND000631 Hồ Minh Châu 25/11/1998 Nữ 3 DDS_D140209 24.25
4 DDK000710 Mai Bảo Chi 20/04/1998 Nữ 2NT DDS_D140209 23.25
5 TTN001363 Đậu Chí Cường 23/10/1998 Nam 1 DDS_D140209 24.25
6 DDK001875 Lê Gia Đạt 14/01/1996 Nam 2NT DDS_D140209 22.5
7 DND001127 Phạm Hồng Dũng 27/01/1998 Nam 3 DDS_D140209 24
8 DDK001737 Nguyễn Hoàng Dương 24/03/1998 Nam 2NT DDS_D140209 24.5
9 DDK002747 Hồ Thị Hằng 02/10/1998 Nữ 1 DDS_D140209 22.75
10 DND002029 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 01/06/1998 Nữ 3 DDS_D140209 24.25
11 DND002292 Phạm Trường Hậu 21/04/1997 Nam 2 DDS_D140209 24.25
12 DDK003071 Hà Lê Văn Hiền 01/01/1998 Nam 2NT DDS_D140209 23.25
13 DND002603 Phạm Văn Hiếu 14/01/1998 Nam 3 DDS_D140209 23
14 DND002652 Lê Võ Thanh Hoa 16/09/1998 Nữ 3 DDS_D140209 22.75
15 DND002711 Lê Thị Thu Hòa 28/04/1998 Nữ 2 DDS_D140209 23.25
16 DND002842 Nguyễn Nhật Hoàng 02/12/1998 Nữ 3 DDS_D140209 23.25
17 DND002802 Lê Văn Hoàng 01/01/1995 Nam 2NT DDS_D140209 24.75
18 DDK003718 Bùi Thị Hồng 03/03/1996 Nữ 1 DDS_D140209 23.75
19 DND002964 Nguyễn Thị Hợp 22/09/1998 Nữ 2 DDS_D140209 24.5
20 DDF000773 Trương Thị Huệ 10/05/1997 Nữ 1 DDS_D140209 22.5
21 DND003651 Võ Trần Vy Khanh 07/09/1998 Nữ 3 DDS_D140209 25.75
22 DND003852 Lê Võ Trung Kiên 27/04/1998 Nam 3 DDS_D140209 24.25
23 DND003947 Nguyễn Thị Phương Lan 07/09/1998 Nữ 3 DDS_D140209 25.25
24 DND004066 Trần Thị Cẩm Lệ 30/10/1997 Nữ 2NT DDS_D140209 24
25 DND004369 Trương Phú Linh 02/10/1997 Nam 2NT DDS_D140209 22.75
26 DHT002690 Hà Trương Mỹ Linh 13/04/1998 Nữ 2 DDS_D140209 23.75
27 DND004560 Đặng Phước Lời 17/01/1998 Nam 3 DDS_D140209 24.75
28 DDK005895 Lưu Thị Khánh Ly 26/12/1998 Nữ 2NT DDS_D140209 24.5
29 DND005287 Nguyễn Thị Thanh Ngân 09/05/1998 Nữ 2 DDS_D140209 25.5
30 QSK004780 Ngô Thảo Nhi 25/10/1997 Nữ 2 DDS_D140209 23
31 DDK007610 Nguyễn Thị Ý Như 27/03/1997 Nữ 1 DDS_D140209 25.75
32 DND006010 Lê Hoàng Nhuận 28/09/1991 Nam 3 DDS_D140209 24.75
33 DDS005362 Võ Hữu Hoàng Oanh 11/12/1997 Nữ 2NT DDS_D140209 24.75
34 DDK007757 Đỗ Lê Kiều Oanh 02/10/1998 Nữ 2NT DDS_D140209 22.5
35 DDK009150 Lưu Thị Sương 30/05/1998 Nữ 1 DDS_D140209 23.5
36 DND007424 Võ Viết Tài 31/10/1998 Nam 3 DDS_D140209 25.5
37 DND007640 Hà Thị Kim Thanh 14/10/1998 Nữ 3 DDS_D140209 23.25
38 DND008021 Trịnh Thị Thảo 04/04/1998 Nữ 3 DDS_D140209 22.5
39 DND008218 Nguyễn Quang Thiện 18/04/1996 Nam 3 DDS_D140209 23
40 DDS007221 Nguyễn Thị Bích Thu 30/11/1997 Nữ 1 DDS_D140209 23.5
41 DDS007571 Nguyễn Thị Minh Thư 19/11/1997 Nữ 1 DDS_D140209 26
42 DDK011398 Nguyễn Văn Tiến 19/10/1998 Nam 2 DDS_D140209 24
43 DND009087 Đinh Thị Thùy Trang 13/05/1998 Nữ 3 DDS_D140209 22.75
44 DND009156 Nguyễn Thị Huyền Trang 28/03/1998 Nữ 3 DDS_D140209 22.75
45 DDK011685 Đặng Thảo Trang 26/03/1998 Nữ 2 DDS_D140209 23.5
46 DND009463 Huỳnh Thị Oanh Triều 07/09/1998 Nữ 3 DDS_D140209 26
47 DND009510 Lê Trần Phương Trinh 04/01/1997 Nữ 3 DDS_D140209 24.5
48 DND009672 Lê Minh Trung 18/10/1998 Nam 3 DDS_D140209 23.5
49 DND009923 Nguyễn Anh Tuấn 09/03/1997 Nam 3 DDS_D140209 23.5
50 DND010045 Phạm Thanh Tùng 24/09/1998 Nam 3 DDS_D140209 24.75
51 DDS009069 Huỳnh Thị Ngọc Vân 29/04/1997 Nữ 2NT DDS_D140209 23
52 DND010390 Nguyễn Thị Hiền Vi 09/07/1996 Nữ 3 DDS_D140209 24.75
53 DDK013560 Trương Phú Vinh 17/06/1998 Nam 1 DDS_D140209 23.25

II. Danh sách trúng tuyển ngành Cử nhân Toán ứng dụng

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính ĐTƯT KVƯT NGÀNH TT ĐIỂM XT
1 KSA000015 Lâm Thị Minh An 01/05/1994 Nữ 1 DDS_D460112 17.25
2 DND000427 Lê Huỳnh Gia Bảo 01/07/1998 Nam 3 DDS_D460112 18.25
3 DND000522 Bùi Nhật Bình 27/11/1998 Nam 3 DDS_D460112 18.75
4 DND000544 Nguyễn Man Quảng Bình 22/05/1998 Nam 3 DDS_D460112 17.5
5 DHT000393 Nguyễn Quý Bảo Chi 01/01/1998 Nữ 2 DDS_D460112 18
6 DND000717 Châu Quang Chiến 25/03/1998 Nam 3 DDS_D460112 18.5
7 DDK001353 Lê Thị Thuỳ Dung 22/07/1998 Nữ 2NT DDS_D460112 16.5
8 DDK001396 Phan Thị Mỹ Dung 02/12/1998 Nữ 2NT DDS_D460112 17.5
9 TTN001856 Lê Đậu Trí Dũng 11/02/1998 Nam 1 DDS_D460112 19.25
10 HHA003102 Lê Quang Dương 10/07/1998 Nam 3 DDS_D460112 18.75
11 DND001371 Nguyễn Văn Dương 13/09/1998 Nam 2 DDS_D460112 18
12 DND001172 Lê Tấn Duy 23/04/1998 Nam 3 DDS_D460112 18.25
13 DDK001481 Dư Quốc Duy 08/08/1998 Nam 2 DDS_D460112 17.25
14 DDK001696 Võ Thanh Hoàng Duyên 05/05/1998 Nữ 2NT DDS_D460112 16.75
15 DDK002226 Nguyễn Thị Lệ Giang 11/08/1998 Nữ 2NT DDS_D460112 17.5
16 DND001785 Lâm Thuý 13/08/1998 Nữ 3 DDS_D460112 18.75
17 DHK001515 Hoàng Thị Thu Hải 17/10/1998 Nữ 2 DDS_D460112 18.5
18 DDK002565 Trần Quang Hải 07/02/1998 Nam 1 DDS_D460112 16.75
19 DND001940 Nguyễn Quang Hải 06/09/1998 Nam 3 DDS_D460112 21.5
20 DND001981 Trần Bá Hàn 21/06/1998 Nam 2 DDS_D460112 18.5
21 DDK002774 Lê Thị Mỹ Hằng 12/01/1998 Nữ 2NT DDS_D460112 18.25
22 DHK001607 Trần Thị Mỹ Hạnh 16/07/1998 Nữ 2 DDS_D460112 19.25
23 DHK001612 Lê Minh Hào 20/08/1997 Nam 1 DDS_D460112 17.75
24 DDK002702 Đỗ Ngọc Hảo 17/02/1998 Nam 2NT DDS_D460112 19.25
25 DND002415 Trần Nguyễn Thảo Hiền 13/03/1998 Nữ 3 DDS_D460112 17.25
26 TDV006370 Lê Thị Hoa 28/01/1998 Nữ 2NT DDS_D460112 19.25
27 DDK003548 Trần Thị Hòa 10/12/1998 Nữ 1 DDS_D460112 19.75
28 DND003422 Nguyễn Phúc Hưng 22/11/1998 Nam 3 DDS_D460112 17.75
29 DND003409 Nguyễn Đắc Hưng 12/03/1998 Nam 3 DDS_D460112 18.75
30 DND003228 Phạm Nguyễn Thiện Huy 28/11/1998 Nam 3 DDS_D460112 21.25
31 DND003092 Đặng Văn Quốc Huy 14/05/1998 Nam 2 DDS_D460112 16.75
32 DND003375 Lê Nguyễn Diệu Huỳnh 18/07/1997 Nữ 3 DDS_D460112 18
33 DND003801 Trần Thị Bách Khoa 19/07/1998 Nữ 3 DDS_D460112 18
34 DDK004968 Nguyễn Đắc Lấn 01/11/1997 Nam 2NT DDS_D460112 17.5
35 DDK005053 Huỳnh Thị Lên 05/06/1998 Nữ 2NT DDS_D460112 19.5
36 DHU003917 Nguyễn Thanh Linh 14/04/1998 Nam 1 DDS_D460112 18.5
37 DND004271 Nguyễn Thị Mỹ Linh 18/02/1998 Nữ 2 DDS_D460112 19
38 DND004400 Phan Thị Thu Loan 11/01/1998 Nữ 3 DDS_D460112 18.25
39 DND004510 Huỳnh Đức Lộc 06/08/1997 Nam 3 DDS_D460112 17.5
40 TDL005220 Hoàng Thị Mai 19/03/1998 Nữ 1 DDS_D460112 19.5
41 DDK006139 Mai Thị Phạm Mẫu 16/04/1998 Nữ 1 DDS_D460112 19.75
42 DDK006330 Nguyễn Thị Trà My 18/03/1998 Nữ 1 DDS_D460112 20.25
43 DND005016 Phạm Thị Tiểu My 04/09/1998 Nữ 3 DDS_D460112 18
44 DND004992 Nguyễn Kiều Diễm My 27/02/1998 Nữ 3 DDS_D460112 17.5
45 NLS004296 Phạm Khánh Ngân 29/04/1998 Nữ 1 DDS_D460112 17.25
46 DND005336 Đặng Văn Nghĩa 31/01/1998 Nam 3 DDS_D460112 18.25
47 DMS002430 Hoàng Anh Ngọc 12/06/1996 Nam 1 DDS_D460112 18.75
48 DDS004708 Nguyễn Thị Kim Ngọc 19/04/1998 Nữ 2 DDS_D460112 18
49 DND005887 Nguyễn Quang Vương Nhi 04/01/1997 Nam 2 DDS_D460112 18.5
50 DDK007443 Nguyễn Thị Thão Nhiên 17/08/1998 Nữ 1 DDS_D460112 20.5
51 DDK007611 Nguyễn Viết Như 24/03/1998 Nam 2NT DDS_D460112 21.25
52 DND006076 Đặng Thị Huỳnh Như 15/07/1998 Nữ 3 DDS_D460112 19
53 DND006213 Trần Thị Ngọc Oanh 26/05/1998 Nữ 3 DDS_D460112 18
54 DND006274 Phạm Công Phi 31/10/1998 Nam 2 DDS_D460112 16.75
55 DND006349 Nguyễn Văn Phú 04/07/1998 Nam 3 DDS_D460112 16
56 DND006639 Phạm Thị Đức Phương 20/10/1998 Nữ 3 DDS_D460112 19.25
57 DDK008255 Lê Thị Thanh Phương 25/03/1997 Nữ 2NT DDS_D460112 17.75
58 DND006700 Lê Thị Phượng 01/09/1998 Nữ 3 DDS_D460112 18.25
59 DND006755 Đoàn Hồng Quang 19/08/1998 Nam 3 DDS_D460112 17.25
60 DND007312 Vũ Ngọc Sơn 21/12/1998 Nam 3 DDS_D460112 16.75
61 DND007367 Đinh Viết Tài 10/04/1998 Nam 3 DDS_D460112 18.5
62 DND007521 Trần Thị Minh Tâm 16/12/1997 Nữ 1 DDS_D460112 18.75
63 DND007866 Lê Dạ Thảo 05/12/1998 Nữ 3 DDS_D460112 18
64 DND007832 Đặng Thị Thu Thảo 15/02/1996 Nữ 06 2 DDS_D460112 17.25
65 DDK009892 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 20/12/1996 Nữ 1 DDS_D460112 19.25
66 DND008162 Nguyễn Ngọc An Thiên 26/05/1998 Nam 3 DDS_D460112 18.25
67 DND008157 Hồ Nhật Thiên 26/12/1998 Nam 3 DDS_D460112 18.75
68 DDK010350 Trương Hoàng Thiện 06/01/1998 Nam 1 DDS_D460112 21.75
69 DDK010370 Huỳnh Công Thìn 25/03/1998 Nam 2NT DDS_D460112 18.75
70 DND008761 Phạm Ngọc Hà Thương 08/10/1998 Nữ 3 DDS_D460112 16.25
71 DND008553 Phạm Thị Thu Thủy 14/09/1996 Nữ 3 DDS_D460112 17
72 DND008546 Nguyễn Thị Thủy 30/04/1997 Nữ 2NT DDS_D460112 19
73 DND009292 Nguyễn Đặng Thùy Trâm 24/04/1998 Nữ 3 DDS_D460112 16
74 DMS003862 Phạm Thu Trang 20/05/1998 Nữ 1 DDS_D460112 19.5
75 DDS008127 Võ Thị Trang 10/01/1998 Nữ 2NT DDS_D460112 18.75
76 DND009631 Trần Quang Trọng 15/04/1998 Nam 3 DDS_D460112 18.75
77 DDK012444 Phạm Phú Trung 27/04/1998 Nam 2NT DDS_D460112 17.25
78 DND009773 Nguyễn Nhật Trường 20/05/1998 Nam 3 DDS_D460112 16.25
79 DDK012519 Nguyễn Quốc Trường 02/01/1998 Nam 1 DDS_D460112 18.5
80 DDK012628 Thân Trọng Tuân 10/05/1998 Nam 2NT DDS_D460112 19.75
81 DND009953 Nguyễn Văn Tuấn 27/05/1997 Nam 3 DDS_D460112 19.25
82 DHK007033 Mai Thị Bạch Tuyết 25/10/1998 Nữ 2 DDS_D460112 18
83 TTN015818 Nguyễn Thị Tú Uyên 07/08/1998 Nữ 1 DDS_D460112 17.5
84 DDK013255 Võ Thị Kim Vân 04/11/1998 Nữ 1 DDS_D460112 20.5
85 DDK013514 Võ Thanh Việt 10/10/1998 Nam 2 DDS_D460112 16.25
86 DDK013490 Nguyễn Thị Việt 20/02/1998 Nữ 2NT DDS_D460112 18.25
87 DND010768 Nguyễn Thị Khánh Vy 04/08/1998 Nữ 3 DDS_D460112 17
88 DND010845 Nguyễn Hồ Tường Vỹ 25/08/1998 Nam 3 DDS_D460112 17.25
89 DDK014181 Nguyễn Thị Kim Yến 07/07/1998 Nữ 2NT DDS_D460112 19