Giới thiệu các ngành đào tạo ĐH của khoa Toán

MÔ TẢ VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA KHOA TOÁN

 1. Đối với ngành Sư phạm Toán học

Mục tiêu chính của ngành Sư phạm Toán học là đào tạo nguồn giáo viên giảng dạy Toán cho các bậc THPT và THCS. Trong những năm gần đây, chương trình đào tạo được xây dựng và cập nhật theo định hướng nhằm đáp ứng tốt chương trình phổ thông tổng thể đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, và đảm bảo sự cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng về toán học và về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm. Cử nhân Sư phạm Toán học ra trường có thể đảm nhận tốt các vị trí công việc sau đây:

 • Giảng dạy toán trong các trường THPT và THCS;
 • Quản lý, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về toán do các Sở và Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu;
 • Giảng dạy các học phần toán trong các trường CĐ và ĐH đào tạo về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế;
 • Đối với các sinh viên xuất sắc và có đam mê nghiên cứu có thể tiếp tục học lên các bậc học cao hơn (cao học, nghiên cứu sinh), công tác tại các trung tâm và viện nghiên cứu về Toán học. Đặc biệt, những sinh viên có khả năng ngoại ngữ tốt có thể tham gia các chương trình học bổng du học tại các trường ĐH của Mỹ theo hướng dẫn của các GV trong khoa.
 1. Đối với ngành Cử nhân toán ứng dụng

Mục tiêu của chuyên ngành toán ứng dụng là đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành cần các ứng dụng trực tiếp của Toán học. Cử nhân toán ứng dụng có kiến thức nền tảng và công cụ Toán học tốt, có năng lực về công nghệ thông tin và có hiểu biết về các chuyên ngành liên quan để có thể hiểu hoặc triển khai tốt các ứng dụng của toán học vào các lĩnh vực chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp ngành Cử nhân toán ứng dụng, sinh viên có thể công tác trong các ngành nghề, lĩnh vực như sau:

 • Các công ty, tập đoàn nghiên cứu, sản xuất các thiết bị thông minh. Các công ty phần mềm, máy tính, truyền thông;
 • Lập trình, phân tích thiết kế, xây dựng, tích hợp hệ thống tại các công ty phần mềm. Quản trị các hệ thống thông tin, quản trị mạng, phân tích định lượng tại các cơ quan, doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm;
 • Công tác tại Tổng cục thống kê, các sở Khoa học và công nghệ;
 • Giảng dạy các học phần toán trong các trường CĐ và ĐH đào tạo về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế;
 • Đối với các sinh viên xuất sắc và có đam mê nghiên cứu có thể tiếp tục học lên các bậc học cao hơn (cao học, nghiên cứu sinh), công tác tại các trung tâm và viện nghiên cứu về Toán học. Đặc biệt, những sinh viên có khả năng ngoại ngữ tốt có thể tham gia các chương trình học bổng du học tại các trường ĐH của Mỹ theo hướng dẫn của các GV trong khoa.

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Ban chủ nhiệm khoa toán