Mẫu luận văn (bằng Latex)

Để hoàn thành luận văn bằng Latex trong hướng dẫn này bạn cần 3 phần mềm quan trọng sau (Bộ 3 hoàn hảo):

  • Miktex
  • Winedt
  • Sumatra

I. Phần mềm Miktex
Để  tải bản full Miktex 2.9 ở địa chỉ sau: https://www.dropbox.com/sh/vb76vnm33ifl43u/AADxBEOviRuTesSoIpPgvnO7a?dl=0

Sau khi download đủ 13 file ở địa chỉ trên, sử dụng phần mềm HJSplit để nối 13 file lại thành 1 file.

Tải phần mềm HJSplit ở đây: http://www.mediafire.com/?pe7ap5vd2cgcd6v

Bạn cũng có thể tại Miktex ở trang sau: http://miktex.org/download
Nếu máy tính có nối mạng thì tải Basic Miktex (Recommanded download) và cài đặt, sau đó mỗi lần cài thêm gói lệnh chương trình sẽ tự động tải về để cập nhật.
Còn muốn tải về bản full, chọn “Other download” và chọn Miktex Net Installer.

II. Phần mềm Winedt
Để tải phần mềm Winedt bạn vào trang sau: http://www.winedt.com/download.html
III. Phần mềm Sumatra
Tải về ở trang sau: http://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer.html
Sau khi cài đặt Sumatra, Winedt sẽ thiết lập với Sumatra để hiển thị file PDF sau khi biên dịch file luận văn của bạn. Hơn nữa, nếu bạn muốn sửa lỗi ở chổ nào đó trong file luận văn, bạn chỉ cần click double con trỏ vào chổ cần sửa, Sumatra sẽ dẫn bạn đến  ngay chổ sửa trong file Tex (Thật là tiện lợi phải không :)).
IV. Mẫu luận văn
Tải về ở địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/uvsxwiv1x7uwsxa/Luan_van_mau.zip?dl=0
V. Mẫu trình chiếu báo cáo
Tải về ở địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/mq5jzlf63di0nfe/Bao_cao.zip?dl=0