Chi bộ

BÍ THƯ CHI BỘ

LƯƠNG QUỐC TUYỂN

 

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

LÊ HẢI TRUNG

CHI ỦY VIÊN

NGUYỄN THỊ SINH

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ

Số thứ tự Họ và tên
 1  Trần Chín
2  Lê Hoàng Trí
 3  Hoàng Nhật Quy
 4  Ngô Thị Bích Thủy
 5  Trương Công Quỳnh
 6  Lê Văn Dũng
 7  Nguyễn Thị Hà Phương
 8  Lê Thị Phương
 9  Lê Văn Đông