Bảo vệ luận văn cao học K29

Cao học Phương pháp toán sơ cấp K29 sẽ tổ chức bảo vệ luận văn vào ngày 13/8/2016 tại địa điểm: Khu B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn.

Leave a Reply