Ban Chủ Nhiệm Khoa

 

TS. LƯƠNG QUỐC TUYỂN
Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
Địa chỉ: Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN. Số 459 Tôn Đức Thắng, TP. Đà Nẵng
Di động: 0983136625
Email: tuyendhdn@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/lqtuyen
TS. NGUYỄN DUY THÁI SƠN
Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa
Địa chỉ:
Di động: 0913111902
Email: nguyent63@gmail.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/pqmuoi
TS. LÊ HẢI TRUNG
Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa
Địa chỉ:
Di động: 01668120319
Email: trungybvnvr@yahoo.com
Lý lịch khoa học: scv.udn.vn/lhtrung