Thạc sĩ

Chương trình đào tạo thạc sĩ có 3 mã ngành sau:
1. Phương pháp Toán sơ cấp
2. Giải tích
3. Đại số & Lý thuyết số
Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo gồm có:
– 14 giảng viên cơ hữu gồm 1 PGS.TSKH, 1 PGS.TS và 12 tiến sĩ
– 3 giảng viên thỉnh giảng gồm 1 GS.TSKH, 1PGS.TS và 1 tiến sĩ.

Share this Post :

Comments are closed.

Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113733291