Nhận biên bản rà soát điểm học kì 1 năm học 2015-2016

Thông báo: Lớp trưởng các lớp lên Văn phòng khoa nhận Biên bản rà soát điểm học kì 1 năm học 2015-2016.

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113733291