Đào tạo

Cử nhân Toán ứng dụng

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TOÁN ỨNG DỤNG GIỚI THIỆU Toán học là một bộ phận không thể thiếu đối với sự...

Sư phạm toán

Giới thiệu chương trình đào tạo Sư phạm Toán. Hơn hai nghìn năm nay, Toán học đã chứng minh mình là “nữ hoàng khoa học”, là...

Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113733291