Đào tạo

Cử nhân Toán ứng dụng

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TOÁN ỨNG DỤNG GIỚI THIỆU Toán học… more »

Phần mềm toán học

Phần mềm thống kê Minitab

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania… more »

Cơ cấu - Tổ chức

Văn phòng khoa

ĐÀO THỊ THANH THANH Chức vụ: Địa chỉ: Di động: 0905358588 Email: dao.thanhthanh283@gmail.com

Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113733291